Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Tài khoản PM
 
Thông tin lưu ý
- Tên đăng nhập chỉ nên gồm chữ cái và số, không dùng khoảng trắng và các ký tự đặc biệt.
- Bạn nên khai báo đúng email để có thể thực hiện một số chức năng như khôi phục mật khẩu, thay đổi tài khoản rút tiền,...
- Tài khoản PM (Perfect Money) dùng để nạp và rút tiền, nếu bạn chưa có tài khoản Perfect Money, bạn có thể đăng ký ở đây, lưu ý sử dụng tài khoản PM USD dạng U1234567 (bắt đầu bằng U), không sử dụng ID của tài khoản PM. Bạn có thể bỏ trống thông tin này và cập nhật sau.
Copyright © lode24h.com - 2017.