Đánh lô (miền Bắc), 1 ăn 3.5 - Ngày 18/05/2021
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Lựa chọn của bạn
Số đã chọn
Số tiền ($) đánh
Tổng số tiền ($)
Ngày
 
Đăng nhập hệ thống
Thông tin lưu ý
- Click vào số muốn đánh để chọn, có thể chọn tối đa 10 số cho 1 lần đánh.
- Số tiền ($) đánh là số bạn muốn đánh cho 1 số, tổng tiền sẽ bằng số tiền cho 1 số nhân với các số bạn đã chọn.
- Số tiền ($) nếu bạn thắng lô sẽ gấp 3.5 lần.
- Số tiền đánh cho một số tối thiếu là 0.5, tương ứng 0.5 USD.
- Kiểm tra thật kỹ tất cả các thông tin trước khi đánh, bạn không thể hủy hoặc thay đổi sau khi đã gửi thông tin.
Copyright © lode24h.com - 2017.